Priznavanje visokoškolske kvalifikacije

Zahtjev za priznavanje visokoškolske kvalifikacije (VŠK) možete podnijeti u Službi za postdiplomski studij (zgrada A, prizemlje, kancelarija br.G-19). Detaljnije informacije se mogu dobiti putem e-maila: mdlakic@ius.edu.ba ili putem telefona: +387 33 957 151